ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 55379 | Fide: 42141761 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι