ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2013, ΕΣΟ: 55382 | Fide: 42130530 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 925 11
2023B 924 5
2023Α 848 5
2022B 872 5
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι