ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2013, ΕΣΟ: 55382 | Fide: 42130530

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι