ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 12/1972, ΕΣΟ: 55383 | Fide: 42126541 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -