ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 10/2012, ΕΣΟ: 55385 | Fide: 42141834 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -