ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2013, ΕΣΟ: 55387, Fide: 42141788

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι