ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 01/2012, ΕΣΟ: 55388, Fide: 42141850

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -