ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 11/1988, ΕΣΟ: 55389, Fide: 42141877

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -