ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2013, ΕΣΟ: 55390 | Fide: 42136490 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι