ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Η/Γ: 02/1981, ΕΣΟ: 55394, Fide: 42113318

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 4
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι