ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 08/2002, ΕΣΟ: 55397 | Fide: 42142105 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 3
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 0
Παλαιότερα -