ΧΑΤΖΗΓΙΩΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Η/Γ: 09/1964, ΕΣΟ: 55398 | Fide: 42142920 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -