ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 55401 | Fide: 42142040 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 830 5
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -