ΚΟΤΖΙΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 55403 | Fide: 42141532 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1069 0
2022A 1069 18
2021B 1058 14
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -