ΓΡΙΣΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 12/1986, ΕΣΟ: 55408 | Fide: 42142016

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι