ΓΡΙΣΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 12/1986, ΕΣΟ: 55408 | Fide: 42142016 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 4
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι