ΜΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/1992, ΕΣΟ: 55409 | Fide: 42142008

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι