ΓΡΙΣΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 06/1989, ΕΣΟ: 55410 | Fide: 42141990

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι