ΓΡΙΣΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 06/1989, ΕΣΟ: 55410 | Fide: 42141990 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 4
2022B - 0
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι