ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 55413 | Fide: 42142334 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 842 12
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι