ΓΑΒΑΛΕΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/1997, ΕΣΟ: 55417 | Fide: 25819771 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1330 0
2023B 1330 0
2023Α 1330 0
2022B 1330 2
2022A 1323 5
2021B 1323 14
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
Παλαιότερα -