ΣΤΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/1955, ΕΣΟ: 55423, Fide: 42142350

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι