ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 10/2011, ΕΣΟ: 55425 | Fide: 42142318 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι