ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΖΩΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 55426 | Fide: 42142326 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι