ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΑΙΣΑ

Η/Γ: 04/2014, ΕΣΟ: 55435 | Fide: 42140412 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1003 11
2023Α 1008 10
2022B 1038 0
2022A 1008 8
2021B 1056 7
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι