ΓΚΛΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 55440, Fide: 42134730

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι