ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 55488 | Fide: 42156068 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -