ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/1998, ΕΣΟ: 55489 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι