ΧΟΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 55494 | Fide: 42142377 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1627 47
2023B 1475 45
2023Α 1231 14
2022B 1109 9
2022A 1147 7
2021B 1075 24
2021A - 0
Παλαιότερα -