ΧΟΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 55494 | Fide: 42142377

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1075 24
2021A - 0
Παλαιότερα -