ΧΟΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 55494 | Fide: 42142377 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1147 7
2021B 1075 24
2021A - 0
Παλαιότερα -