ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2002, ΕΣΟ: 55495 | Fide: 42142407 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 1
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -