ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/1973, ΕΣΟ: 55496 | Fide: 42142393 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -