ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 03/2000, ΕΣΟ: 55497 | Fide: 25858041 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1300 0
2023B 1300 0
2023Α 1300 0
2022B 1300 0
2022A 1300 9
2021B - 4
2021A - 0
Παλαιότερα -