ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2014, ΕΣΟ: 55498 | Fide: 42142415 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -