ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 10/2004, ΕΣΟ: 55500, Fide: 42142431

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1378 5
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι