ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 10/2004, ΕΣΟ: 55500 | Fide: 42142431 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1267 29
2021B 1378 5
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι