ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Η/Γ: 09/1980, ΕΣΟ: 55501 | Fide: 42142423 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -