ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 55508 | Fide: 42129931 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 1
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -