ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΙΑΣΩΝ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 55509, Fide: 42142512

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 3
2021A - 0
Παλαιότερα -