ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 55510, Fide: 42127050

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 1
2021A - 0
Παλαιότερα -