ΠΑΪΖΗ ΜΥΡΣΙΝΗ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 55516 | Fide: 42106060 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1190 0
2022A 1190 8
2021B - 1
2021A - 0
Παλαιότερα -