ΚΟΣΜΟΓΛΟΥ-ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/1996, ΕΣΟ: 55519 | Fide: 42155711 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 926 0
2023B 926 0
2023Α 926 1
2022B 941 10
2022A - 3
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -