ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 55529 | Fide: 42143667 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1074 17
2023B 1019 17
2023Α 1055 13
2022B 1191 6
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -