ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 05/1988, ΕΣΟ: 55532 | Fide: 42142539 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1435 19
2023Α 1193 16
2022B 1091 16
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι