ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 55553 | Fide: 42142555 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1215 1
2022B 1219 14
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι