ΛΑΓΟΥΤΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 55566 | Fide: 42156904 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -