ΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/1992, ΕΣΟ: 55575 | Fide: 42142768 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1205 0
2023B 1205 0
2023Α 1205 0
2022B 1205 0
2022A 1205 15
2021B 1063 15
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι