ΓΚΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 10/2013, ΕΣΟ: 55579 | Fide: 42142695 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 878 9
2022B - 4
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -