ΓΚΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/2013, ΕΣΟ: 55580 | Fide: 42142709 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1200 21
2023Α 1080 21
2022B 1033 7
2022A 965 20
2021B - 3
2021A - 0
Παλαιότερα -