ΨΑΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 55584, Fide: 42103550

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -