ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

Η/Γ: 12/1977, ΕΣΟ: 55587 | Fide: 42142610 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -