ΜΑΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 01/2000, ΕΣΟ: 55588 | Fide: 42142601 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1035 6
2022B 990 13
2022A - 4
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -