ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Η/Γ: 12/2005, ΕΣΟ: 55592 | Fide: 42147964 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -