ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 55606 | Fide: 42134560

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 867 12
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι