ΚΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 55610 | Fide: 42143217 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1112 11
2022B - 0
2022A - 4
2021B - 2
2021A - 0
Παλαιότερα -