ΚΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 55610 | Fide: 42143217

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 2
2021A - 0
Παλαιότερα -